Dataöverlämning

11 oktober 2023

ID 171106

Du kan se information om de uppgifterna som tillhandahålls till Kaspersky genom att använda tidigare versioner av programmet:

I detta avsnitt

Tillhandahållande av data under licensavtalet för slutanvändare

Efterlevnad av EU:s lagstiftning (GDPR)

Dataöverlämning i marknadsföringssyfte

Dataöverlämning för anslutning till My Kaspersky

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.