Cung cấp dữ liệu

11 Tháng Mười, 2023

ID 171106

Bạn có thể xem thông tin về dữ liệu được cung cấp cho Kaspersky bằng các phiên bản trước của ứng dụng:

Trong phần này

Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

Tuân thủ luật pháp Liên minh châu Âu (GDPR)

Cung cấp dữ liệu cho mục đích tiếp thị

Cung cấp dữ liệu để kết nối với My Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.