Деинсталиране на приложението

20 юли 2023 г.

ID 140353

За да деинсталирате Kaspersky VPN Secure Connection:

  1. Докоснете Настройки > Приложения > Kaspersky VPN Secure Connection > Деинсталиране .

    Името на раздела за управление на приложения може да варира в зависимост от модела на устройството (например, „Диспечер на приложения“).

    Ще се отвори прозорец за потвърждение на деинсталирането.

  2. Потвърдете деинсталирането.

Ще започне процеса на деинсталиране на Kaspersky VPN Secure Connection.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.