Uklanjanje aplikacije

20. jul 2023.

ID 140353

Da biste uklonili Kaspersky VPN Secure Connection:

  1. Dodirnite Postavke > Aplikacije> Kaspersky VPN Secure Connection > Ukloni.

    Naziv odeljka za upravljanje aplikacijama može da se razlikuje u zavisnosti od modela uređaja (na primer: Upravljač aplikacijama).

    Otvara se prozor za potvrdu uklanjanja.

  2. Potvrdite uklanjanje.

Počinje proces uklanjanja Kaspersky VPN Secure Connection.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.