Gỡ bỏ ứng dụng

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140353

Để gỡ bỏ Kaspersky VPN Secure Connection:

  1. Chạm vào Thiết lập > Ứng dụng > Kaspersky VPN Secure Connection > Gỡ bỏ.

    Tên của phần để quản lý các ứng dụng có thể thay đổi, tùy thuộc vào mẫu thiết bị (ví dụ: Trình quản lý ứng dụng).

    Cửa sổ xác nhận gỡ bỏ sẽ được mở ra.

  2. Xác nhận gỡ bỏ.

Quá trình gỡ bỏ Kaspersky VPN Secure Connection sẽ bắt đầu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.