Относно виртуалното местоположение

20 юли 2023 г.

ID 140372

Вашето виртуално местоположение е симулирано местоположение, което ще бъде съобщено на уебсайтовете и приложенията, които отваряте, което ви позволява да запазите истинското си местоположение поверително. Можете да изберете това местоположение в интерфейса на приложението.

Ако искате да се показвате в Интернет като посетител от друга държава, можете да промените държавата, посочена в настройките на местоположението.

Можете да изберете конкретно местоположение за посещение на онлайн магазини или социални мрежи или да конфигурирате защитена връзка за конкретен уеб сайт или приложение. Настройките за защитена връзка за уеб сайтове имат приоритет пред настройките, посочени за категориите уеб сайтове.

Ако използвате безплатната версия, не можете да изберете виртуалено местоположение. Местоположението винаги се избира автоматично.

Kaspersky VPN Secure Connectio в момента поддържа следните местоположения на VPN сървъри.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.