Thông tin về vị trí ảo

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140372

Vị trí ảo của bạn là một vị trí mô phỏng, được cung cấp cho các trang web và ứng dụng bạn mở, nhờ đó giữ riêng tư cho vị trí thật của bạn. Bạn có thể chọn vị trí ảo trong giao diện của ứng dụng.

Nếu muốn được hiển thị là khách truy cập internet tại một quốc gia khác, bạn có thể thay đổi quốc gia trong phần cài đặt vị trí.

Bạn có thể lựa chọn một vị trí cụ thể để truy cập các cửa hàng trực tuyến hoặc mạng xã hội, hoặc cấu hình một kết nối bảo mật cho một website hoặc ứng dụng cụ thể. Thiết lập kết nối bảo mật dành cho các website sẽ được ưu tiên hơn thiết lập dành cho các danh mục website.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản miễn phí, bạn không thể chọn vị trí ảo. Vị trí ảo sẽ luôn được chọn tự động.

Hiện tại, Kaspersky VPN Secure Connection hỗ trợ các vị trí ảo sau đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.