За активиращият код

20 юли 2023 г.

ID 143082

Код за активиране е уникална последователност от 20 букви и цифри във формат xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx. Ако имате код за активиране, можете да го въведете в приложението My Kaspersky, за да активирате неограничената версия на приложението.

Периодът на абонамента започва на датата, на която активиращият код е използван за първи път на устройството.

Ако загубите или изтриете своя активиращ код след активиране на приложението, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Kaspersky.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.