เกี่ยวกับรหัสเปิดใช้งาน

20 กรกฎาคม 2566

ID 143082

รหัสเปิดใช้งานเป็นชุดตัวเลขและตัวอักษรยาว 20 ตัวในรูปแบบ xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx หากคุณมีรหัสเปิดใช้งาน ให้ป้อนรหัสใน My Kaspersky เพื่อเปิดใช้งานแอปเวอร์ชันไม่ได้จำกัดได้เลย

ระยะเวลาการบอกรับเป็นสมาชิกเริ่มจากวันที่ใช้รหัสเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในอุปกรณ์

ถ้าคุณทำรหัสเปิดใช้งานหายหรือถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง