Thông tin về mã kích hoạt

20 Tháng Bảy, 2023

ID 143082

Mã kích hoạt là một chuỗi không trùng lặp có 20 chữ cái và chữ số theo định dạng xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx. Nếu có mã kích hoạt, bạn có thể nhập mã đó trên My Kaspersky để kích hoạt phiên bản không giới hạn của ứng dụng.

Thời hạn gói đăng ký sẽ bắt đầu từ ngày mã kích hoạt được sử dụng lần đầu tiên trên thiết bị.

Nếu bạn bị mất hoặc xóa nhầm mã kích hoạt của mình sau khi kích hoạt ứng dụng,hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.