Как да видите количеството използван и наличен трафик

12 октомври 2023 г.

ID 127054

За да видите количеството използван и наличен трафик:

Отворете основния прозорец на приложението.

Долната част на основния прозорец на Kaspersky VPN Secure Connection показва колко безопасен трафик е използван и колко остава.

Информацията за наличния и използван трафик в основния прозорец на приложението се актуализира само веднъж в минута.

След като VPN е деактивирана, информацията за използвания безопасен трафик се актуализира до 30 секунди.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.