Làm thế nào để xem lưu lượng khả dụng và đã được sử dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127054

Để xem lưu lượng khả dụng và đã được sử dụng:

Mở cửa sổ chính của ứng dụng.

Phần bên dưới của cửa sổ chính của Kaspersky VPN Secure Connection sẽ hiển thị lượng lưu lượng bảo mật đã được sử dụng và lưu lượng còn lại.

Thông tin về lưu lượng khả dụng và đã được sử dụng trong cửa sổ chính của ứng dụng sẽ được cập nhật tối đa mỗi phút một lần.

Sau khi VPN đã được tắt, thông tin về lưu lượng bảo mật đã được sử dụng sẽ được cập nhật trong vòng 30 giây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.