Как да конфигурирате автоматична промяна на местоположението на VPN сървъра

12 октомври 2023 г.

ID 127070

Можете да конфигурирате какво прави приложението, когато смените местоположението на VPN сървъра, ако Kaspersky Plus е инсталирано и активирано на Вашия компютър.

За да конфигурирате приложението да предприеме действие, когато сменяте местоположението на VPN сървъра:

 1. Отворете основния прозорец на приложението.
 2. В основния прозорец на приложението, щракнете върху бутона Меню.
 3. Изберете НастройкиУеб сайтове.
 4. Щракнете върху бутон Настройки.

  Отваря се прозорецът Правила за свързване към уеб сайтове.

 5. Изберете местоположението, през което искате да активирате VPN за уеб сайтове от конкретна категория.
 6. Изберете местоположението, през което искате да активирате VPN за конкретни уеб сайтове.
 7. В падащия списък Ако текущото Ви местоположение е различно от указаното посочете какво трябва да направи приложението, ако превключвате между уеб сайтове или категории уеб сайтове, за които са конфигурирани различни местоположения на VPN сървъри:
  • Не сменяй местоположението. Ако превключвате между уеб сайтове или категории уеб сайтове, за които са конфигурирани различни местоположения на VPN сървъри, приложението не променя местоположението.
  • Питай. Приложението показва известие, в което можете да посочите дали да смените местоположението на VPN сървъра.
  • Промяна на местоположението. Приложението променя местоположението на VPN сървъра в съответствие с местоположението, посочено за уеб сайта или категорията на уеб сайта. Например, посочвате, че защитена връзка трябва да бъде активирана през едно местоположение на VPN сървъра за уеб сайтове в категорията „Уеб сайтове за банкиране“, но сте посочили различно местоположение на VPN сървъра за уеб сайтове в категорията „Социални мрежи“. Ако имате активирана безопасна връзка и превключите от уеб сайт в категорията „Уеб сайтове за банкиране“ към уеб сайт в категорията „Социални мрежи“, Вашето местоположение на VPN сървъра ще бъде променено на това, посочено за категорията „Социални мрежи“.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.