Cách cấu hình tự động thay đổi vị trí máy chủ VPN

12 Tháng Mười, 2023

ID 127070

Bạn có thể cấu hình hoạt động của ứng dụng khi bạn thay đổi vị trí của máy chủ VPN nếu Kaspersky Plus được cài đặt và kích hoạt trên máy tính của bạn.

Để cấu hình ứng dụng để thực hiện một hành động khi bạn thay đổi vị trí của máy chủ VPN:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
 3. Lựa chọn Thiết lậpWebsite.
 4. Nhấn vào nút Thiết lập.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quy tắc kết nối đến các website.

 5. Chọn vị trí mà qua đó bạn muốn bật VPN cho các website thuộc một danh mục cụ thể.
 6. Chọn vị trí mà qua đó bạn muốn bật VPN cho các website cụ thể.
 7. Trong danh sách thả xuống Nếu vị trí hiện tại khác với vị trí được chỉ định, hãy quy định những gì ứng dụng phải thực hiện nếu bạn chuyển giữa các website hoặc các danh mục website có các vị trí máy chủ VPN khác nhau được cấu hình:
  • Không thay đổi vị trí. Nếu bạn chuyển đổi giữa các website hoặc danh mục website được thiết lập các vị trí của máy chủ VPN khác nhau, ứng dụng sẽ không thay đổi vị trí của bạn.
  • Hỏi. Ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo, trong đó bạn có thể chọn nếu bạn muốn thay đổi vị trí của máy chủ VPN.
  • Thay đổi vị trí. Ứng dụng thay đổi vị trí của máy chủ VPN theo vị trí được chỉ định cho website hoặc danh mục website. Ví dụ: bạn đã chỉ định phải bật kết nối bảo mật qua một vị trí của máy chủ VPN cho các website thuộc danh mục "Website ngân hàng", nhưng bạn đã quy định một vị trí của máy chủ VPN khác cho các website thuộc danh mục "Mạng xã hội". Nếu bạn bật một kết nối bảo mật và bạn chuyển đổi từ một website trong danh mục "Website ngân hàng" sang một website thuộc danh mục "Mạng xã hội" thì khu vực hoặc thành phố sẽ thay đổi sang vị trí của máy chủ VPN được quy định cho danh mục "Mạng xã hội".

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.