Πώς να διαμορφώσετε την αυτόματη αλλαγή της τοποθεσίας του διακομιστή VPN

2 Οκτωβρίου 2023

ID 127070

Εάν είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στον υπολογιστή σας το Kaspersky Plus, μπορείτε να καθορίσετε τι θα κάνει η εφαρμογή όταν αλλάζετε την τοποθεσία του διακομιστή VPN.

Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή ώστε να εκτελεί μια ενέργεια όταν αλλάζετε την τοποθεσία του διακομιστή VPN:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Στο κύριο παράθυρο της εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού.
 3. Επιλέξτε ΡυθμίσειςΤοποθεσίες web.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.

  Αυτό ανοίγει το παράθυρο Κανόνες για τη σύνδεση σε τοποθεσίες web.

 5. Επιλέξτε την τοποθεσία μέσω της οποίας θέλετε να ενεργοποιήστε το VPN για τοποθεσίες Web μιας συγκεκριμένης κατηγορίας.
 6. Επιλέξτε την τοποθεσία διαμέσου της οποίας θέλετε να ενεργοποιήσετε το VPN για συγκεκριμένες τοποθεσίες Web.
 7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Εάν η τρέχουσα τοποθεσία διαφέρει από την καθορισμένη τοποθεσία, καθορίστε ποια ενέργεια πρέπει να εκτελεί η εφαρμογή εάν κάνετε εναλλαγή μεταξύ τοποθεσιών Web ή κατηγοριών τοποθεσιών Web για τις οποίες έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές τοποθεσίες διακομιστών VPN:
  • Να μην γίνει αλλαγή τοποθεσίας. Εάν πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των τοποθεσιών Web ή κατηγοριών τοποθεσιών Web για τις οποίες έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές τοποθεσίες διακομιστών VPN, η εφαρμογή δεν θα αλλάξει την τοποθεσία.
  • Ερώτηση. Η εφαρμογή εμφανίζει μια ειδοποίηση στην οποία μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να αλλάξει η τοποθεσία του διακομιστή VPN.
  • Αλλαγή τοποθεσίας. Η εφαρμογή αλλάζει την τοποθεσία του διακομιστή VPN σύμφωνα με την τοποθεσία που καθορίζεται για την τοποθεσία Web ή την κατηγορία τοποθεσιών Web. Για παράδειγμα, έχετε καθορίσει ότι πρέπει να ενεργοποιείται ασφαλής σύνδεση μέσω μίας τοποθεσίας διακομιστή VPN για τοποθεσίες Web της κατηγορίας «Τοποθεσίες Web τραπεζικών συναλλαγών», αλλά έχετε καθορίσει διαφορετική τοποθεσία διακομιστή VPN για τοποθεσίες Web της κατηγορίας «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Εάν έχετε ενεργοποιημένη μια ασφαλή σύνδεση και πραγματοποιήσετε εναλλαγή από μια τοποθεσία Web της κατηγορίας «Τοποθεσίες Web τραπεζικών συναλλαγών» σε μια τοποθεσία Web της κατηγορίας «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης», η εφαρμογή θα αλλάξει την τοποθεσία διακομιστή VPN σε εκείνην που καθορίζεται για την κατηγορία «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.