Стъпка 2. Стартиране на инсталацията на приложението

12 октомври 2023 г.

ID 127348

По време на тази стъпка съветникът за инсталиране предлага да инсталира предложението.

За да продължите с инсталацията, щракнете върху бутона Продължи.

В зависимост от типа инсталация и езика на локализация по време на тази стъпка съветникът за инсталиране може да ви подкани да прегледате лицензионното споразумение, сключено между вас и Kaspersky, както и да ви попита дали искате да участвате в Kaspersky Security Network.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.