Bước 2. Bắt đầu cài đặt ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127348

Tại bước này, Trình hướng dẫn cài đặt cung cấp cho bạn cài đặt ứng dụng.

Để tiến hành cài đặt, nhấn vào nút Tiếp tục.

Tùy thuộc vào kiểu cài đặt và ngôn ngữ nội địa hóa, ở bước này Trình hướng dẫn cài đặt có thể nhắc bạn xem Thông tin giấy phép được ký kết giữa bạn và Kaspersky, cũng cung cấp cho bạn để tham gia vào Kaspersky Security Network.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.