Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Trinn 2. Starte installasjon av programmet

12. oktober 2023

ID 127348

I dette trinnet blir du automatisk spurt om du vil installere programmet.

Hvis du vil fortsette med installasjonen, klikker du på knappen Fortsett.

Avhengig av installasjonstype og språk, blir du spurt om du vil vise Lisensavtalen som er inngått mellom deg og Kaspersky i dette trinnet. Du blir også spurt om du vil delta i Kaspersky Security Network.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.