Стъпка 5. Инсталиране

12 октомври 2023 г.

ID 127352

Инсталирането на приложението може да отнеме известно време. Изчакайте да приключи.

При завършване на инсталацията съветникът за инсталиране автоматично преминава към следващата стъпка.

По време на инсталацията Kaspersky VPN Secure Connection проверява компютъра за съответствие с изискванията за хардуера и софтуер:

  • Дали операционната система и сервизният пакет отговарят на софтуерните изисквания;
  • Всички изисквани приложения са налични;
  • Свободното дисково пространство е достатъчно за инсталация;
  • Потребителят, който инсталира приложението, има администраторски права.

Ако някое от горепосочените изисквания не е покрито, се показва съответното известие.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.