ขั้นตอนที่ 5 การติดตั้ง

2 ตุลาคม 2566

ID 127352

การติดตั้งแอปพลิเคชันอาจใช้เวลาสักครู่ โปรดรอจนกว่าจะเสร็จสิ้น

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ตัวช่วยการตั้งค่าจะไปที่ขั้นต่อไปโดยอัตโนมัติ

ระหว่างการติดตั้ง Kaspersky VPN Secure Connection จะตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์:

  • ระบบปฏิบัติการและ Service Pack ตรงตามความต้องการของซอฟต์แวร์หรือไม่
  • มีแอปพลิเคชันที่จำเป็นทั้งหมด
  • มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอสำหรับการติดตั้ง
  • ผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ถ้าความต้องการใดๆ ในรายการข้างต้นไม่ตรงตามความต้องการของซอฟต์แวร์ การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง