Стъпка 4. Завършване на премахването на приложението

12 октомври 2023 г.

ID 128331

По време на тази стъпка Съветникът премахва приложението от вашето устройство.

По време на премахване на приложението трябва да рестартирате вашия компютър. Ако изберете да не рестартирате компютъра веднага, процедурата по премахване ще бъде завършена след следващото рестартиране или след изключване на компютъра и включването му отново.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.