ขั้นตอนที่ 4 การนำแอปพลิเคชันออกขั้นสุดท้าย

2 ตุลาคม 2566

ID 128331

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยจะนำแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์ของคุณ

ระหว่างการนำแอปพลิเคชันออก คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเลือกไม่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณทันที ขั้นการนำออกจะเสร็จสิ้นหลังจากการรีสตาร์ทครั้งถัดไปหรือหลังจากคุณปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดอีกครั้ง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง