Bước 4. Hoàn tất gỡ bỏ ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 128331

Ở bước này, Trình hướng dẫn sẽ gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị của bạn.

Khi gỡ bỏ ứng dụng, bạn phải khởi động lại máy tính. Nếu bạn không khởi động lại máy tính ngay lập tức, thủ tục gỡ bỏ sẽ được hoàn tất ở lần khởi động lại tiếp theo, hoặc sau khi bạn đã tắt máy tính và bật lại nó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.