Записване на данни в отчета за работата на приложението

12 октомври 2023 г.

ID 144978

Приложението обработва и съхранява следните лични данни:

  • Данни, които се показват в интерфейса на приложението:
    • Имейл адресът, използван за свързване към My Kaspersky
    • Адреси на уеб сайтове, за които е конфигурирана защитена връзка
    • Имена на Wi-Fi мрежи, за които са конфигурирани правилата за активиране на защитена връзка

    Тези данни се съхраняват локално в непроменена форма и могат да бъдат преглеждани от всеки потребителски акаунт на компютъра.

  • Данните, които се събират, когато се активират следи.

Тези данни се съхраняват локално в променена форма и могат да бъдат преглеждани от всеки потребителски акаунт на компютъра. Тези данни се прехвърлят към Kaspersky единствено с вашето съгласие, когато се свързвате с отдела за обслужване на клиенти. За да научите повече за данните, щракнете върху връзката Декларация за поддръжка в прозореца Помощни инструменти.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.