การบันทึกข้อมูลในรายงานการทำงานของแอปพลิเคชัน

2 ตุลาคม 2566

ID 144978

แอปพลิเคชันประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

  • ข้อมูลที่แสดงในอินเทอร์เฟสของแอปพลิเคชัน:
    • ที่อยู่อีเมลที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ My Kaspersky
    • ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่กำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
    • ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่กำหนดค่ากฎการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

    ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บอยู่ภายในในรูปแบบที่ไม่ได้แก้ไข และสามารถดูได้จากบัญชีผู้ใช้ใดก็ตามในคอมพิวเตอร์

  • ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อเปิดใช้งานการติดตาม

ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บอยู่ภายในในรูปแบบที่แก้ไข และสามารถดูได้จากบัญชีผู้ใช้ใดก็ตามในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนี้ถูกส่งไปยัง Kaspersky โดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้นเมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล ให้คลิกลิงก์ ประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุน ในหน้าต่าง เครื่องมือสนับสนุน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง