Как да изберете Wi-Fi мрежи, които да третирате като несигурни

12 октомври 2023 г.

ID 155630

За да изберете Wi-Fi мрежи, които да третирате като несигурни:

 1. Отворете основния прозорец на приложението.
 2. В основния прозорец на приложението, щракнете върху бутона Меню.
 3. Изберете НастройкиСмарт защита.
 4. Преместете превключвателя на Вкл.. След това ще бъдете помолени да приемете Декларация за Смарт защита.
 5. Прочетете декларацията и, ако приемате условията за обработка на данни за функционалността Смарт защита, щракнете Приемам.

  Ако не приемате условията на декларацията, щракнете върху Отхвърлям. В този случай Смарт защита конфигурацията на функцията няма да бъде налична.

 6. Щракнете върху бутон Настройки.

  Отваря се прозорецът Смарт защита.

 7. Щракнете върху връзката незащитена, за да отворите прозореца Изберете Wi-Fi мрежи, които да бъдат счетени като несигурни.
 8. Посочете настройките, които Kaspersky VPN Secure Connection ще използва, за да определи, че дадена мрежа е несигурна:
  • Мрежи, които не са защитени с парола. В мрежа, която не е защитена с парола, данните се предават в ефир в нешифрована форма, улеснявайки хакерите да ги прехванат. По подразбиране приложението винаги ви подканва да активирате защитена връзка при свързване към мрежа, която не е защитена с парола. Тази настройка не може да се променя.
  • Мрежи със слабо шифроване на данните. Като използват слабостите в алгоритъма за шифроване, хакерите могат лесно да разбият паролата на такава мрежа и да прехваната вашите данни. Задайте превключвателя на Вкл, ако искате приложението да ви подкани да активирате защитена връзка, когато се свързвате към мрежи със слабо шифроване на данните.
  • Мрежи с често срещани имена. Ако дадено име на мрежа (SSID) е често срещано, за хакерите ще бъде лесно да отгатнат паролата за такава мрежа, тъй като има компилирани списъци с възможни комбинации от пароли, които бързо могат да бъдат разбити. Задайте превключвателя на Вкл, ако искате приложението да ви подкани да активирате защитена връзка, когато се свързвате към мрежи с често срещани имена.
  • Мрежи с активиран WPS протокол. WPS протоколът е често използван за създаване на Wi-Fi мрежи. Въпреки това неговата простота не може да гарантира сигурност. Задайте превключвателя на Вкл, ако искате приложението да ви подкани да активирате защитена връзка, когато се свързвате към мрежи, които използват WPS протокол.
  • Публични мрежи. Публичните мрежи често са цел на хакерски атаки, тъй като те или не са защитени с парола, или имат известна парола (написана на стената или достъпна в интернет). Задайте превключвателя на Вкл, ако искате приложението да ви подкани да активирате защитена връзка, когато се свързвате към публични мрежи.

Веднъж Смарт защита е деактивирано, прехвърлянето и обработката на данните, необходими за тази функционалност, ще бъдат спрени.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.