Cách Chọn các mạng Wi-Fi được coi là không bảo mật

12 Tháng Mười, 2023

ID 155630

Cách Chọn các mạng Wi-Fi được coi là không bảo mật:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
 3. Lựa chọn Thiết lậpBảo vệ Thông minh.
 4. Hãy chuyển nút gạt thành Bật. Khi đó, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận Tuyên bố bảo vệ thông minh.
 5. Hãy đọc tuyên bố và nếu bạn chấp nhận các điều khoản xử lý dữ liệu cho chức năng Bảo vệ Thông minh thì hãy nhấn vào Chấp nhận.

  Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của tuyên bố, hãy nhấn vào Từ chối. Trong trường hợp này, cấu hình tính năng Bảo vệ Thông minh sẽ không khả dụng.

 6. Nhấn vào nút Thiết lập.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Bảo vệ Thông minh.

 7. Nhấn vào liên kết không bảo mật để mở cửa sổ Mạng Wi-Fi nào được coi là không bảo mật.
 8. Quy định các thiết lập mà Kaspersky VPN Secure Connection sẽ dùng để xác định rằng một mạng là mạng không bảo mật:
  • Các mạng không có mật khẩu bảo vệ. Trong mạng không được bảo vệ bằng mật khẩu, dữ liệu được truyền tải trực tuyến ở dạng không mã hóa, giúp tin tặc có thể dễ dàng chặn dữ liệu. Theo mặc định, ứng dụng luôn nhắc bạn bật kết nối bảo mật khi kết nối với mạng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn không thể thay đổi tùy chọn thiết lập này.
  • Các mạng có mã hóa dữ liệu yếu. Bằng cách lợi dụng điểm yếu trong thuật toán mã hóa, tin tặc có thể dễ dàng lấy được mật khẩu của những mạng như vậy và chặn dữ liệu của bạn. Đặt nút bật/tắt thành Bật nếu bạn muốn ứng dụng nhắc bạn bật một kết nối bảo mật khi kết nối với các mạng có chế độ mã hóa dữ liệu kém.
  • Các mạng có tên phổ biến. Nếu tên mạng (SSID) là tên phổ biến thì tin tặc sẽ dễ dàng dò ra mật khẩu của những mạng như vậy vì có danh sách tổng hợp các tổ hợp mật khẩu có thể có mà chúng có thể dùng để thử đúng sai rất nhanh. Đặt nút bật/tắt thành Bật nếu bạn muốn ứng dụng nhắc bạn bật một kết nối bảo mật khi kết nối với các mạng có tên phổ biến.
  • Các mạng bật giao thức WPS. Giao thức WPS thường được dùng để tạo mạng Wi-Fi. Tuy nhiên, vì đơn giản nên giao thức này không thể đảm bảo độ bảo mật. Đặt nút bật/tắt thành Bật nếu bạn muốn ứng dụng nhắc bạn bật một kết nối bảo mật khi kết nối với các mạng sử dụng giao thức WPS.
  • Mạng công cộng. Mạng công cộng thường là mục tiêu tấn công của tin tặc vì chúng thường không hề được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc có mật khẩu công khai (được viết lên tường hoặc có trên Internet). Đặt nút bật/tắt thành Bật nếu bạn muốn ứng dụng nhắc bạn bật một kết nối bảo mật khi kết nối với các mạng công cộng.

Một khi Bảo vệ Thông minh bị tắt, quá trình truyền và xử lý dữ liệu cần thiết cho chức năng này sẽ bị dừng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.