Използване на приложението от командния прозорец

12 октомври 2023 г.

ID 83989

Може да използвате Kaspersky VPN Secure Connection в командния прозорец.

Синтаксис на командния прозорец:

avp.com <command> [settings]

За да прегледате помощта за синтаксиса в командния прозорец, въведете следната команда:

avp.com [ /? | HELP ]

Тази команда ви позволява да получите пълен списък с команди, които са налични за управление на Kaspersky VPN Secure Connection през командния прозорец.

За да получите помощ за синтаксиса на конкретна команда, може да въведете една от следните команди:

avp.com <command> /?

avp.com HELP <command>

В командния прозорец може да видите приложението от папката за инсталиране на приложението или като посочите пълния път до avp.com.

Определени команди могат да бъдат изпълнение единствено от администраторски акаунт.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.