Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Bruke programmet fra kommandolinjen

12. oktober 2023

ID 83989

Du kan bruke Kaspersky VPN Secure Connection på kommandolinjen.

Syntaks for kommandolinjen:

avp.com <kommando> [parametere]

Hvis du vil se hjelpen for kommandolinjesyntaks, skriver du inn følgende kommando:

avp.com [ /? | HELP ]

Denne kommandoen gir deg en fullstendig liste over kommandoer som er tilgjengelige for å administrere Kaspersky VPN Secure Connection fra kommandolinjen.

Hvis du vil ha hjelp med syntaksen til en bestemt kommando, skriver du inn en av følgende kommandoer:

avp.com <kommando> /?

avp.com HELP <kommando>

På kommandolinjen kan du henvise til programmet fra programmets installasjonsmappe eller ved å angi den fullstendige banen til avp.com.

Enkelte kommandoer kan kun utføres under administratorkontoen.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.