O obsahu a uložení datových souborů služeb

3. října 2023

ID 86654

Soubory trasování a soubory výpisu paměti jsou uloženy v počítači v nešifrované formě na dobu sedmi dnů od zákazu protokolování dat. Po sedmi dnech budou soubory trasování a soubory výpisu paměti trvale odstraněny.

Soubory trasování se ukládají ve složce ProgramData\Kaspersky Lab.

Formát názvů souborů trasování je následující: KAV<číslo verze_datumXX.XX_časXX.XX_pidXXX.><typ souboru trasování>.log.

Soubory trasování mohou obsahovat důvěrná data. Obsah souboru trasování je možné zobrazit jeho otevřením v textovém editoru (například Notepad).

Soubory trasování výkonu lze zobrazit pomocí nástroje Windows Performance Analyzer. Tento nástroj si můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.