Om innehållet och lagring av tjänstedatafiler

3 oktober 2023

ID 86654

Spårningsfiler och minnesdumpfiler lagras på datorn i icke-krypterad form under en period av sju dagar efter att dataloggning har inaktiverats. Spårningsfiler och minnesdumpfiler raderas permanent efter sju dagar.

Spårningsfiler lagras i mappen ProgramData\Kaspersky Lab.

Spårningsfilerna namnges i följande format: KAV<version number_dataXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Spårningsfiler kan innehålla konfidentiell data. Du kan se innehållet i en spårfil genom att öppna den i en textredigerare (exempelvis Anteckningar).

Prestationsspårningsfiler kan visas med hjälp av Windows Performance Analyzer. Du kan ladda ner detta verktyg från Microsofts webbplats.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.