Σχετικά με τα περιεχόμενα και την αποθήκευση των αρχείων δεδομένων υπηρεσίας

3 Οκτωβρίου 2023

ID 86654

Τα αρχεία ιχνών και τα αρχεία ένδειξης σφαλμάτων αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας σε μη κρυπτογραφημένη μορφή για περίοδο επτά ημερών μετά την απενεργοποίηση της καταγραφής δεδομένων. Τα αρχεία ιχνών και τα αρχεία ένδειξης σφαλμάτων διαγράφονται οριστικά μετά από επτά ημέρες.

Τα αρχεία ιχνών αποθηκεύονται στον φάκελο ProgramData\Kaspersky Lab.

Η μορφή των ονομάτων των αρχείων ιχνών έχει ως εξής: KAV<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Τα αρχεία ιχνών μπορούν να περιέχουν εμπιστευτικά δεδομένα. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα ενός αρχείου ιχνών ανοίγοντάς το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Σημειωματάριο).

Μπορείτε να δείτε αρχεία ιχνών απόδοσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Performance Analyzer. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του βοηθητικού προγράμματος από την τοποθεσία web της Microsoft.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.