Ανάκτηση του λειτουργικού συστήματος μετά από μόλυνση

15 Μαρτίου 2021

ID 40951

Αν υποψιάζεστε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας έχει καταστραφεί ή τροποποιηθεί λόγω δραστηριότητας κακόβουλου λογισμικού ή αστοχιών συστήματος, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων των Microsoft Windows μετά από μόλυνση με τον οποίο γίνεται εκκαθάριση του συστήματος από οποιαδήποτε ίχνη κακόβουλων αντικειμένων. Η Kaspersky προτείνει να εκτελέσετε τον οδηγό μετά από την απολύμανση του υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν διορθωθεί όλες οι απειλές και οι βλάβες λόγω των μολύνσεων.

Ο Οδηγός ελέγχει εάν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στο σύστημα, όπως αποκλεισμός της πρόσβασης στο δίκτυο, αλλαγή επεκτάσεων γνωστών μορφών αρχείων, κλείδωμα της γραμμής εργασιών κ.λπ. Κάθε τύπος βλάβης οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες. Ορισμένες από αυτές τις αιτίες ενδέχεται να είναι, μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα κακόβουλων προγραμμάτων, η εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, οι αστοχίες συστήματος ή η εσφαλμένη λειτουργία των εφαρμογών βελτιστοποίησης του συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση, ο Οδηγός αναλύει τις πληροφορίες για να αξιολογήσει εάν υπάρχουν βλάβες στο σύστημα για τις οποίες απαιτείται άμεση ενέργεια. Ανάλογα με την εξέταση, ο Οδηγός δημιουργεί μια λίστα ενεργειών που είναι απαραίτητες για την εξουδετέρωση της βλάβης. Ο Οδηγός ομαδοποιεί αυτές τις ενέργειες σε κατηγορίες με βάση τη σοβαρότητα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Δείτε επίσης:

Αντιμετώπιση προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων των Microsoft Windows

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.