การคืนค่าระบบปฏิบัติการหลังติดเชื้อ

15 มีนาคม 2564

ID 40951

ถ้าคุณสงสัยว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายหรือถูกแก้ไขเนื่องจากกิจกรรมของ Malware หรือความล้มเหลวของระบบ ให้ใช้ ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows ซึ่งล้างร่องรอยของออบเจ็กต์ที่เป็นอันตรายออกจากระบบ Kaspersky แนะนำให้คุณเรียกใช้ตัวช่วยหลังจากคอมพิวเตอร์ได้รับการฆ่าเชื่อแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าภัยคุกคามและความเสียหายที่เกิดจากการติดเชื้อได้รับการแก้ไขแล้ว

ตัวช่วยตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายที่ถูกบล็อก ส่วนขยายชื่อไฟล์ที่รูปแบบไฟล์เป็นที่รู้จักถูกเปลี่ยน คอนโทรลพาเนลถูกบล็อก ฯลฯ สาเหตุของความเสียหายแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป สาเหตุเหล่านี้อาจรวมถึงกิจกรรมของ Malware การปรับค่าระบบไม่ถูกต้อง ความล้มเหลวของระบบ หรือแอปพลิเคชันทำงานผิดพลาดในระหว่างการปรับปรุงระบบ

หลังจากการรีวิวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวช่วยจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินว่ามีความเสียหายระบบที่ต้องจัดการทันทีหรือไม่ ตัวช่วยจะสร้างรายการการดำเนินการซึ่งจำเป็นในการกำจัดความเสียหาย โดยอ้างอิงจากการรีวิว ตัวช่วยจะจัดกลุ่มการดำเนินการเหล่านี้ตามหมวดหมู่ โดยอ้างอิงจากความรุนแรงของปัญหาที่ตรวจพบ

ดูเพิ่ม:

การแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการโดยใช้ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง