Rakenduse veebikaamerale või mikrofonile juurdepääsu seadete muutmine

3. oktoober 2023

ID 85234

Rakenduste veebikaamerale või mikrofonile juurdepääsu seadeid saate muuta nii.

 1. Avage rakenduse peaaken.
 2. Klõpsake põhiakna allservas nuppu Seadete nupp.

  Avatakse aken Seaded.

 3. Valige jaotises Privaatsusseaded komponent Veebikaamera ja mikrofoni kontroll.
 4. Valige Veebikaamera seaded all üks järgmistest toimingutest.
  • Blokeeri kõikide rakenduste juurdepääs veebikaamerale. Juurdepääs veebikaamerale on kõigi teie arvutisse installitud rakenduste jaoks blokeeritud.
  • Teavita, kui rakendus kasutab veebikaamerat. Vaikimisi juurdepääsu omavate rakenduste juurdepääs veebikaamerale on lubatud. Kuvatakse teatis, et konkreetne rakendus kasutab veebikaamerat.

   See seade ei ole saadaval, kui valitud on toiming Blokeeri kõikide rakenduste juurdepääs veebikaamerale.

 5. Valige Mikrofoni seaded all üks järgmistest toimingutest.
  • Blokeeri kõikide rakenduste juurdepääs mikrofonile. Juurdepääs mikrofonile on kõigi teie arvutisse installitud rakenduste jaoks blokeeritud.
  • Teavita, kui rakendus kasutab mikrofoni. Vaikimisi juurdepääsu omavate rakenduste juurdepääs mikrofonile on lubatud. Kuvatakse teatis, et konkreetne rakendus kasutab mikrofoni.

   See seade ei ole saadaval, kui valitud on toiming Blokeeri kõikide rakenduste juurdepääs mikrofonile.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.