Cách thay đổi quyền truy nhập của ứng dụng vào webcam hoặc micrô

3 Tháng Mười, 2023

ID 85234

Để thay đổi thiết lập truy cập của ứng dụng vào webcam hoặc microphone:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Trong mục Thiết lập quyền riêng tư, hãy chọn thành phần Kiểm soát webcam và micrô.
 4. Trong mục Thiết lập webcam, chọn một trong các hành động sau:
  • Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào webcam của bạn. Quyền truy cập webcam bị chặn cho mọi ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Thông báo nếu một ứng dụng đang sử dụng webcam. Các ứng dụng có quyền truy cập theo mặc định sẽ được phép truy cập vào webcam. Một thông báo sẽ được hiển thị để thông báo cho người dùng rằng một ứng dụng cụ thể đang sử dụng webcam.

   Thiết lập này không khả dụng nếu chọn hành động Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào webcam của bạn.

 5. Trong mục Thiết lập micrô, chọn một trong các hành động sau:
  • Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào micrô của bạn. Quyền truy cập micrô bị chặn cho mọi ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Thông báo nếu một ứng dụng đang sử dụng micrô. Các ứng dụng có quyền truy cập theo mặc định sẽ được phép truy cập vào micrô. Một thông báo sẽ được hiển thị để thông báo cho người dùng rằng một ứng dụng cụ thể đang sử dụng micrô.

   Thiết lập này không khả dụng nếu chọn hành động Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào micrô của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.