Τρόπος αλλαγής των ρυθμίσεων πρόσβασης των εφαρμογών στη webcam ή στο μικρόφωνο

3 Οκτωβρίου 2023

ID 85234

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων πρόσβασης των εφαρμογών στη webcam ή στο μικρόφωνο:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί Ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου.

  Αυτό ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις.

 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου, επιλέξτε το στοιχείο Έλεγχος webcam και μικροφώνου.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις webcam, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Αποκλεισμός πρόσβασης όλων των εφαρμογών στην webcam. Η πρόσβαση στη webcam αποκλείεται για όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.
  • Ειδοποίηση εάν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την webcam. Θα επιτρέπεται πρόσβαση στη webcam στις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση από προεπιλογή. Θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση, που ενημερώνει τον χρήστη ότι μια συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί τη webcam.

   Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει επιλεχθεί η ενέργεια Αποκλεισμός πρόσβασης όλων των εφαρμογών στην webcam.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις μικροφώνου, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Αποκλεισμός πρόσβασης όλων των εφαρμογών στο μικρόφωνο. Η πρόσβαση στο μικρόφωνο αποκλείεται για όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.
  • Ειδοποίηση εάν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί το μικρόφωνο. Θα επιτρέπεται πρόσβαση στο μικρόφωνο στις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση από προεπιλογή. Θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση, που ενημερώνει τον χρήστη ότι μια συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί το μικρόφωνο.

   Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει επιλεχθεί η ενέργεια Αποκλεισμός πρόσβασης όλων των εφαρμογών στο μικρόφωνο.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.