اسکن رایانه

1 آوريل 2021

ID 82511

حین اسکن، Kaspersky Internet Security بدافزارها و فایل‌های آلوده را جستجو می‌کند. چند نوع اسکن وجود دارد که مدت و محدودۀ جستجوی آن‌ها متفاوت است.

  • اسکن کامل. همۀ نواحی رایانه را اسکن می‌کند. تکمیل این اسکن مستلزم زمان زیادی است.
  • اسکن سریع. اشیائی که هنگام راه‌اندازی سیستم عامل بارگذاری می‌شوند و نیز حافظۀ سیستم و فایل‌های بوت را اسکن می‌کند. تکمیل این اسکن مستلزم زمان زیادی نیست.
  • اسکن انتخابی. فایل یا پوشۀ انتخابی را اسکن می‌کند.
  • اسکن درایو جداشدنی. اسکن درایوهای جداشدنی، مانند هارد درایوها و درایوهای USB متصل به کامپیوتر.
  • اسکن منوی زمینه. این گزینه فایل‌های منوی زمینه را اسکن می‌کند.
  • اسکن پس‌زمینه. اسکن حافظه سیستم، حجم سیستم، سکتورهای بوت و اشیای خودراه‌انداز و همچنین جستجوی روت‌کیت‌ها.
  • اسکن آسیب‌پذیری. اسکن آسیب‌پذیری رایانه را برای آسیب‌پذیری‌هایی که بدافزار می‌تواند برای آلوده کردن سیستم از آن‌ها استفاده کند اسکن می‌کند.

پس از نصب Kaspersky Internet Security، توصیه می‌کنیم که اسکن کامل روی رایانه‌تان انجام دهید.

در این بخش راهنما

نحوۀ اجرای اسکن سریع

نحوۀ اجرای اسکن کامل

نحوۀ اجرای اسکن سفارشی

نحوۀ اجرای اسکن درایو جداشدنی

نحوه اجرای اسکن پوشه یا فایل منوی زمینه

نحو فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی اسکن پس‌زمینه

نحوه ایجاد زمانبندی اسکن

نحوۀ جستجوی آسیب‌پذیری‌ها در برنامه‌های نصب‌شده روی رایانه شما

اسکن فایل‌ها در فضای ابری OneDrive

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.