مدیریت اعلان‌های برنامه

16 سپتامبر 2019

ID 70969

اعلان‌هایی که در ناحیه اعلان نوار وظیفه نمایان می‌شوند شما را از رویدادهایی از برنامه مطلع می‌کنند که به توجه شما نیاز دارند. بسته به درجه اهمیت رویداد، ممکن است انواع اعلان‌های زیر برای شما نمایش داده شود:

  • اعلان‌های بحرانی شما را از رویدادهایی که برای امنیت رایانه از اهمیت بحرانی برخوردار هستند، آگاه می‌کنند؛ مانند شناسایی موارد مخرب یا فعالیت خطرناک در سیستم عامل. پنجره‌های استفاده شده برای اعلان‌ها و پیام‌های بازشوی بحرانی به رنگ قرمز هستند.
  • اعلان‌های مهم شما را از رویدادهایی که برای امنیت رایانه از اهمیت بالقوه‌ای برخوردار هستند، آگاه می‌کنند؛ نظیر شناسایی موارد احتمالاً آلوده یا فعالیت مشکوک در سیستم عامل. پنجره‌های مورد استفاده برای اعلان‌ها و پیام‌های بازشوی مهم به رنگ زرد هستند.
  • اعلان‌های اطلاع رسانی – شما را از رویدادهایی که فاقد اهمیت بحرانی برای امنیت رایانه هستند، آگاه می‌کنند. پنجره‌های مورد استفاده اعلان‌ها و پیام‌های بازشوی اطلاع رسانی به رنگ سبز هستند.

اگر چنین اعلانی بر روی صفحه نمایش داده شود، باید یکی از گزینه‌های پیشنهادی در آن را انتخاب کنید. گزینه بهینه، همان گزینه‌ای است که به عنوان پیش فرض توسط کارشناسان Kaspersky توصیه شده است.

با راه‌اندازی مجدد رایانه، خروج از Kaspersky Total Security یا رفتن به حالت Connected Standby در Windows 8، اعلان به صورت خودکار بسته می‌شود. اعلان‌های کنترل برنامه به صورت خودکار بعد از 500 ثانیه بسته می‌شوند. اعلان‌های مربوط به راه‌اندازی برنامه‌ها، بعد از یک ساعت بسته می‌شوند. هنگامی که یک اعلان به صورت خودکار بسته می‌شود، Kaspersky Total Security اقدام توصیه شده پیش فرض را اجرا می‌کند.

اگر رایانه‌ای با Kaspersky Total Security از پیش نصب شده خریداری کرده باشید (توزیع OEM)، اعلان‌ها در اولین ساعت عملکرد سیستم نمایش داده نمی‌شوند. در فرآیندهای مختلف برنامه، مواردی مطابق با عملکردهای توصیه شده شناسایی می‌شود. نتیجه‌های این فرآیند در یک گزارش ذخیره می‌شوند.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.