Upravljanje obaveštenjima aplikacije

16. septembar 2019.

ID 70969

Obaveštenja koja se prikažu u oblasti obaveštenja u traci zadataka mogu vas informisati o događajima aplikacije koji zahtevaju vašu pažnju. U zavisnosti od toga koliko je taj događaj kritičan, možete dobiti sledeće tipove obaveštenja:

  • Kritična obaveštenja informišu vas o događajima koji su od kritične važnosti po bezbednost računara, kao što je otkrivanje zlonamernog objekta ili opasne aktivnosti u operativnom sistemu. Prozori koji se koriste za kritična obaveštenja i iskačuće poruke su crveni.
  • Važna obaveštenja informišu vas o događajima koji su potencijalno važni za bezbednost računara, kao što je otkrivanje potencijalno zaraženog objekta ili sumnjive aktivnosti u operativnom sistemu. Prozori koji se koriste za važna obaveštenja i iskačuće poruke su žuti.
  • Informativna obaveštenja obaveštavaju vas o događajima koji nisu od kritične važnosti za bezbednost računara. Prozori koji se koriste za informativna obaveštenja i iskačuće poruke su zeleni.

Ukoliko se pojavi obaveštenje na ekranu, trebalo bi da izaberete jednu od predloženih opcija iz obaveštenja. Optimalna opcija je ona koja je podrazumevano preporučena od strane Kaspersky stručnjaka.

Obaveštenje može biti automatski zatvoreno čim se računar ponovo pokrene, kada se isključi Kaspersky Total Security, ili kada ste u režimu Povezano u stanju pripravnosti u Windows 8 sistemu. Obaveštenja Kontrole aplikacije se automatski zatvaraju nakon 500 sekundi. Obaveštenja o pokretanju aplikacija se zatvaraju nakon 1 časa. Kada se obaveštenje automatski zatvori, Kaspersky Total Security obavlja podrazumevane preporučene akcije.

Obaveštenja se ne prikazuju prilikom prvog časa rada aplikacije, ukoliko ste kupili računar sa već instaliranom Kaspersky Total Security aplikacijom (OEM distribucija). Aplikacija obrađuje otkrivene objekte u skladu sa preporučenim akcijama. Rezultat ovog postupka je sačuvan u izveštaj.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.