Paziņojumi par preču zīmēm

2023. gada 11. oktobris

ID 84994

Reģistrētās preču zīmes un pakalpojumu zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Android, Chrome, Google, Google Chrome, Chromium un Google Play ir korporācijas Google LLC preču zīmes.

App Store, Apple, iPad, iPadOS, iPhone, Mac un macOS ir korporācijas Apple Inc. preču zīmes.

Comodo Dragon ir uzņēmumam Comodo un/vai tā meitasuzņēmumiem piederoša preču zīme.

Dashlane ir Dashlane SAS preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

IOS ir Cisco Systems, Inc. un/vai tās meitasuzņēmumu reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un atsevišķās citās valstīs.

Microsoft, MSN, Skype, Visual C++, Visual Studio, Windows, Windows Vista un Microsoft Edge ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes.

Mozilla, Firefox ir Mozilla Foundation preču zīmes ASV un citās valstīs.

Norton ir NortonLifeLock Inc. vai tās meitasuzņēmumu preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

JavaScript ir Oracle un/vai saistīto uzņēmumu reģistrēta preču zīme.

Opera un stilizētais "O" logotips ir Opera Norway AS vai tās saistīto uzņēmumu preču zīmes Norvēģijā, ASV, Eiropas Savienībā un/vai citās valstīs.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.