Επισημάνσεις για τα εμπορικά σήματα

11 Οκτωβρίου 2023

ID 84994

Σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι ονομασίες Android, Chrome, Google, Google Chrome, Chromium και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Οι ονομασίες App Store, Apple, iPad, iPadOS, iPhone, Mac και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Η ονομασία Comodo Dragon είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Comodo ή/και στις θυγατρικές της.

Η ονομασία Dashlane είναι εμπορικό σήμα της Dashlane SAS, κατατεθειμένη στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Η ονομασία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc. ή/και των συνδεόμενων εταιρειών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Microsoft, MSN, Skype, Visual C++, Visual Studio, Windows, Windows Vista και Microsoft Edge είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Τα Mozilla και Firefox είναι εμπορικά σήματα του Mozilla Foundation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία Norton είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NortonLifeLock Inc. ή των συνδεόμενων εταιρειών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Η ονομασία JavaScript είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Η ονομασία Opera και το στυλιζαρισμένο λογότυπο «O» είναι εμπορικά σήματα της Opera Norway AS ή των θυγατρικών της στη Νορβηγία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και σε άλλες χώρες.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.