Obaveštenja o zaštitnim znakovima

11. oktobar 2023.

ID 84994

Registrovane robne marke i uslužni žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Android, Chrome, Google, Google Chrome, Chromium i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

App Store, Apple, iPad, iPadOS, iPhone, Mac i macOS su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.

Comodo Dragon je zaštitni znak u vlasništvu Comodo i/ili njegovih partnera.

Dashlane je registrovana marka kompanije Dashlane SAS, registrovane u SAD i drugim zemljama.

IOS je registrovana robna marka ili zaštitni znak kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih filijala u Sjedinjenim Državama i pojedinim drugim zemljama.

Microsoft, MSN, Skype, Visual C++, Visual Studio, Windows, Windows Vista i Microsoft Edge su registrovane robne marke Microsoft grupacije.

Mozilla, Firefox su zaštitni znakovi Mozilla fondacije u SAD i drugim zemljama.

Norton je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije NortonLifeLock Inc. ili njenih filijala u SAD i drugim zemljama.

JavaScript je registrovana robna marka kompanije Oracle i/ili povezanih kompanija.

Opera i stilizovani "O" logotip su zaštitni znakovi kompanije Opera Norway AS ili njenih filijala u Norveškoj, Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji i/ili drugim zemljama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.