Rask oppstart

3. oktober 2023

ID 222847

Tar det for lang tid å starte datamaskinen? Dette skjer vanligvis når mange programmer startes når operativsystemet starter opp. Vi forteller deg hvilke programmer som bremser datamaskinen når den starter opp, og hjelper deg med å deaktivere autokjør for disse programmene.

Analyse av programmer som kjører ved oppstart av operativsystemet, utføres automatisk. Hvis analysen finner programmer som kjører ved oppstart av operativsystemet, viser Kaspersky et varsel. Varselet kan ta deg til vinduet for analyseresultater.

Slik gjør du oppstart av datamaskinen raskere:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Gå til delen Ytelse.
 3. Klikk på Vis programmer under Rask oppstart.

  Vinduet Gjør oppstart av datamaskinen raskere åpnes, som viser en liste over programmer som startes ved oppstart.

  Kolonnen Påvirkning på oppstart viser informasjon om hvordan hvert program påvirker datamaskinens oppstart. Denne informasjonen er hentet fra operativsystemet og avhenger av hvor mye datamaskinressurser programmet bruker (CPU-belastning og RAM).

 4. Velg et program fra listen og sett vekslebryteren Autokjør til Av.

Programmet vil ikke lenger startes ved oppstart.

For å slå av den automatiske analysen av programmer som kjører ved oppstart av operativsystemet:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Gå til delen Ytelse.
 3. I blokken Rask oppstart klikker du på Innstillinger.
 4. Dette åpner et vindu; i det vinduet fjerner du Rask oppstart avmerkingsboksen.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.