Khởi động nhanh

3 Tháng Mười, 2023

ID 222847

Máy tính của bạn mất quá nhiều thời gian để khởi động? Điều này thường xảy ra khi nhiều ứng dụng được khởi chạy khi hệ điều hành khởi động. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ứng dụng nào đang làm chậm PC của bạn khi khởi động và giúp bạn tắt tính năng tự động chạy của các ứng dụng này.

Việc phân tích các ứng dụng khởi chạy khi khởi động hệ điều hành sẽ được thực hiện tự động. Nếu quá trình phân tích tìm thấy các ứng dụng khởi chạy khi khởi động hệ điều hành thì Kaspersky sẽ hiển thị thông báo. Thông báo có thể đưa bạn đến cửa sổ kết quả phân tích.

Để tăng tốc độ khởi động máy tính của bạn:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Vào mục Hiệu năng.
 3. Nhấn vào nút Hiện các ứng dụng trong phần Khởi động nhanh.

  Cửa sổ Tăng tốc quá trình khởi động máy tính sẽ mở ra, hiển thị danh sách các ứng dụng được khởi chạy khi khởi động.

  Cột Tác động đến hoạt động khởi động sẽ hiển thị thông tin về tác động của từng ứng dụng khi khởi động máy tính. Thông tin này được lấy từ hệ điều hành và phụ thuộc vào lượng tài nguyên máy tính mà ứng dụng sử dụng (mức tải CPU và RAM).

 4. Chọn một ứng dụng từ danh sách và chuyển nút gạt Tự động chạy thành Tắt.

Ứng dụng đó sẽ không được khởi chạy khi khởi động nữa.

Để tắt tính năng tự động phân tích các ứng dụng khởi chạy khi khởi động hệ điều hành:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Vào mục Hiệu năng.
 3. Trong mục Khởi động nhanh, hãy nhấn Thiết lập.
 4. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ; trong cửa sổ đó, hãy xóa hộp kiểm Khởi động nhanh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.