Brzo pokretanje računara

3. oktobar 2023.

ID 222847

Da li se vaš računar dugo uključuje? Ovo se obično dešava kada se mnogo aplikacija pokreće prilikom pokretanja operativnog sistema. Reći ćemo vam koje aplikacije usporavaju računar prilikom pokretanja i pomoći ćemo vam da onemogućite automatsko pokretanje ovih aplikacija.

Automatski se izvršava analiziranje aplikacija koje se pokreću zajedno sa operativnim sistemom. Ukoliko analiziranje pronađe aplikacije koje se pokreću zajedno sa operativnim sistemom, Kaspersky prikazuje obaveštenje. Obaveštenje vas može povesti do prozora rezultata analiziranja.

Da biste ubrzali pokretanje računara:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Pođite do odeljka Performanse.
 3. Kliknite na dugme Prikaži aplikacije u odeljku Brzo pokretanje računara.

  Otvara se prozor Ubrzajte pokretanje računara, gde su prikazane aplikacije koje se pokreću zajedno sa računarom.

  Kolona Uticaj na pokretanje računara prikazuje informacije u vezi sa uticajem koji svaka aplikacija ima na pokretanje računara. Ova informacija je uzeta iz operativnog sistema i zavisi od toga koliko resursa upotrebljava aplikacija (opterećenje procesora i RAM).

 4. Odaberite aplikaciju na listi i postavite prekidač Automatsko pokretanje na Isklj.

Aplikacija se više neće pokretati zajedno sa računarom.

Da biste isključili automatsko analiziranje aplikacija koje se pokreću zajedno sa operativnim sistemom:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Pođite do odeljka Performanse.
 3. U pododeljku Brzo pokretanje računara, kliknite na Postavke.
 4. Ovo otvara prozor; u tom prozoru, poništite izbor u polju Brzo pokretanje računara.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.