Lokalt behandlet data

3. oktober 2023

ID 248517

Denne delen inneholder informasjon om data som samles inn og behandles lokalt. Dataene brukes til å sende statistikk om produktfeil for å forbedre funksjonaliteten.

 • Programvarekomponent-ID
 • Versjon av programvarekomponenten
 • Kildefilbane
 • Nummer på strengen i skriptet der feilen har oppstått
 • Navnet på modulen der feilen sannsynligvis oppstod
 • Programvaremodul-ID
 • Nestet feil oppstod under programoperasjonen
 • Feiltype
 • Teksten til feilmeldingen
 • Minnestabel for programvareprosessfeil
 • Adresse for lasting av programvaremodulen
 • Prosesssystem-ID (PID)
 • Størrelsen på objektet som behandles
 • Beskrivelse av et objekt som behandles som definert i objektegenskapene
 • Attributtdata

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.