Lokalt behandlad data

3 oktober 2023

ID 248517

Detta avsnitt innehåller information om data som samlas in och bearbetas lokalt. Uppgifterna används för att skicka statistik om produktfel för att förbättra dess funktionalitet.

 • Programvarukomponent-ID
 • Version av programvarukomponenten
 • Källfilens sökväg
 • Numret på strängen i skriptet där felet uppstod
 • Namnet på modulen där felet troligen inträffade
 • Programvarumodul-ID
 • Kapslade fel som inträffade under programmets drift
 • Typ av fel
 • Texten i felmeddelandet
 • Minnesstacken för programvarans processfel
 • Adress för laddning av mjukvarumodulen
 • Processsystem-ID (PID)
 • Storleken på objektet som bearbetas
 • Beskrivning av ett objekt som bearbetas enligt definitionen i objektegenskaperna
 • Attributdata

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.