Gjenopprette data fra en sikkerhetskopi

3. oktober 2023

ID 84525

Slik gjenoppretter du data fra en sikkerhetskopi:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Velg delen Ytelse.
 3. I blokken Sikkerhetskopiering og gjenoppretting klikker du på Vis sikkerhetskopier-knappen.

  Vinduet Sikkerhetskopiering og gjenoppretting vil da åpne.

  • Klikk på Gjenopprett filer ved siden av den aktuelle sikkerhetskopieringen.
  • Klikk på Behandle lagre for å åpne et vindu, og klikk på Gjenopprett filer ved siden av det aktuelle lageret.
 4. Hvis et passord ble angitt da sikkerhetskopien ble opprettet, oppgir du dette passordet i vinduet Skriv inn passord for å åpne lageret.
 5. Velg dato og klokkeslett for opprettelse av sikkerhetskopien i rullegardinlisten Dato/klokkeslett for sikkerhetskopiering.
 6. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil gjenopprette alle data, merker du av for alternativet Alle data.
  • Hvis du kun vil gjenopprette enkelte mapper, merker du av i rutene ved siden av de aktuelle mappene.
  • Hvis du kun vil gjenopprette bestemte filer, merker du av i rutene ved siden av de aktuelle filene i kolonnen Navn.
 7. Hvis du kun vil gjenopprette bestemte typer filer, velger du disse filtypene i rullegardinlisten Filtype.
 8. Klikk på Gjenopprett valgte filer.

  Vinduet Gjenopprett filer fra sikkerhetskopier vil da åpne.

 9. Velg ett av disse alternativene:
  • Opprinnelig mappe. Hvis dette alternativet er valgt, gjenopprettes data til den opprinnelige mappen.
  • Angitt mappe. Hvis dette alternativet er valgt, gjenopprettes data i den angitte mappen. Klikk på Bla gjennom for å velge mappen du vil gjenopprette data i.
 10. Fra rullegardinlisten Hvis filnavn ikke samsvarer velger du handlingen som skal utføres når navnet på filen som gjenopprettes, samsvarer med navnet på en fil som allerede finnes i målmappen:
  • spør – hvis det oppdages samsvarende filnavn, blir du bedt om å velge ett av disse alternativene: Erstatte filen med sikkerhetskopien, lagre begge filene eller ikke gjenopprette filen.
  • erstatt filen med sikkerhetskopien – Kaspersky-programmet sletter den eksisterende filen og erstatter den med den gjenopprettede filen fra sikkerhetskopien.
  • lagre begge filene – Kaspersky-programmet beholder den eksisterende filen og lagrer den gjenopprettede filen fra sikkerhetskopien med et nytt navn i samme mappe.
  • ikke gjenopprett denne filen – Kaspersky-programmet beholder den eksisterende filen og gjenoppretter ikke filen med samme navn fra sikkerhetskopien.
 11. Klikk på Gjenopprett.

  Filene som er valgt for gjenoppretting, gjenopprettes fra sikkerhetskopien og lagres i den angitte mappen.

Se også:

Slik starter du en sikkerhetskopiering

Gjenopprette data fra en sikkerhetskopi med Kaspersky Restore Utility

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.