Narzędzie do usuwania informacji o instalacji Agenta sieciowego Kaspersky Security Center

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2022 ID artykułu: 13088
 
 

Pobierz narzędzie

Narzędzie do usuwania aplikacji w przypadku, gdy nie można jej usunąć przy użyciu standardowych narzędzi.

 
 
 

Ten artykuł dotyczy:

 • Kaspersky Security Center 14 (wersja 14.0.0.10902)
 • Kaspersky Security Center 13.2 (wersja 13.2.0.1511)
 • Kaspersky Security Center 13.1 (wersja 13.1.0.8324)
 • Kaspersky Security Center 13 (wersja 13.0.0.11247)
 • Kaspersky Security Center 12 (wersja 12.0.0.7734)
 • Kaspersky Security Center 11 (wersja 11.0.0.1131b)
 
 
 
 

To narzędzie jest przeznaczone do usuwania informacji o instalacji Agenta sieciowego. Użyj go w następujących przypadkach:

 • Jeśli wystąpi błąd podczas próby odinstalowania Agenta sieciowego przy użyciu standardowych narzędzi Windows lub Kaspersky Security Center. W tej sytuacji Agent sieciowy jest usuwany tylko częściowo, a w systemie pozostają jego pliki. 
 • Jeśli podczas instalowania Agenta sieciowego okazuje się, że poprzednia wersja nie została usunięta przy użyciu standardowych narzędzi. 

Nie jest zalecane używanie narzędzia w sytuacjach, gdy usunięcie Agenta sieciowego przy użyciu standardowych narzędzi systemu Windows lub Kaspersky Security Center nie powoduje występowania błędów.

Używaj tego narzędzia tylko na wyraźną prośbę specjalisty z pomocy technicznej.

Jak korzystać z narzędzia?

Polecenie cleaner.exe /pc {wartość GUID} musi być wykonane dopiero po uruchomieniu polecenia cleaner.exe /uc {B9518725-0B76-4793-A409-C6794442FB50}.

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum cleaner.zip.
 2. Otwórz wiersz poleceń z uprawnieniami administratora.
 3. Uruchom polecenie:

"<ścieżka dostępu do cleaner.exe>\cleaner.exe" /uc {B9518725-0B76-4793-A409-C6794442FB50}

 1. Uruchom polecenie z niezbędną wartością GUID. Wartość GUID zależy od języka interfejsu Agenta sieciowego. Poniżej znajdziesz listę wartości GUID.

"<ścieżka dostępu do cleaner.exe>\cleaner.exe" /pc {wartość GUID}

Informacje o instalacji Agenta sieciowego zostaną usunięte.

 
 
 
 
 

Lista wartości GUID

 
 
 
 

Rozwiązywanie problemów

Pliki śledzenia narzędzia są tworzone w folderze systemowym %windir%/Temp i posiadają nazwy w formacie ak_cleaner-RRRR-MM-DD-GG-MM-SS.log i $klcleaner-RRRR-MM-DD-GG-MM-SS.log. 

Przykład użycia narzędzia: 

Dla interfejsu w języku angielskim:

C:\Users\Administrator\Downloads\cleaner.exe /uc {B9518725-0B76-4793-A409-C6794442FB50}
C:\Users\Administrator\Downloads\cleaner.exe /pc {BCF4CF24-88AB-45E1-A6E6-40C8278A70C5}

Narzędzie cleaner.exe

 
 
 
 
 
Czy wynik wyszukiwania był zadowalający?
Dziękujemy za Twoją opinię!